Uputa o pisanju prigovora

Sukladno članku 10 Zakona o zaštiti potrošača, Internet trgovina WOW-Junkie Vam omogućuje da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail info@wow-junkie.com.

Hvala Vam na obavijesti!